Дистанционно обучени на Орган по здраве и безопасност при работа

Дистанционно обучение на Орган по безопасност и здраве при работа

Как да проведем обучението на орган по БЗР        Когато става въпрос за обучение на орган по БЗР, въпросът не е дали, а как точно да го направим така, че всички да са доволни и щастливи от заемането на този пост. Да изберете човек не е достатъчно. Работодателят трябва да положи грижи за неговото обучение така, че той спокойно и компетентно да може да извършва своите задължения. Основна цел на това обучение е да запознае в основи съответните длъжностни лица за всички нормативни изисквания относно здравето и безопасността на труда.      Както виждаме обучението е ключово за постигане на добри резултати. Ето защо е много важно как избираме начина на обучение. Съществуват няколко варианта това да се осъществи във всяка една компания, която е стигнала до етапа на обучение на лице по бзр. В зависимост от големината на фирмата, възможно е да не е реално един човек да изпълнява тази длъжност, а тя да се разделя между двама или повече служители. В този случай много внимателно трябва да се избере вида обучение, за да не се нарушат ключови процеси на работа. Ако все пак мащабът на работа изисква дори повече от две лица по бзр да бъдат избрани и обучени, добре би било да избегнете универсалните варианти и да изберете индивидуална програма специално за вашата фирма. Това ще рече наемането на преподавател, който ще ви посещава на място, ще преподава само на вашите служители и ще взима предвид всяко нещо и условие, което ще определя начина на провеждане на обучението. Този вариант няма минуси, освен един – цената която ще трябва да заплатите за услугата. Индивидуалният подход ще ви струва доста повече, но пък удобството за вас и служителите ви ще е несравнимо.        Естествено съществува и варианта за обучение на място. Тогава просто ще се наложи да освободите служителя си от основния трудов процес за определено времe, докато трае курса. Неудобството е, че служителят ще отсъства и ще има много ангажименти около посещението на този курс. Предимството е, че това е възможно най-евтиния вариант, макар и особено непрактичен.        Третият вариант на избор е онлайн обучението. То е много по-изгодно финансово и едновременно с това удобно за всички, но пък изисква определени знания за работа с компютър и електронни материали, което в много случаи се оказва пречка и непреодолима бариера.         Уверете се, че което и обучение да изберете, служителите ви ще получат качествен курс, който да покрива всички държавни изисквания.

Continue reading »

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Подобряване на професионалната квалификация по БЗР Специалистите по здраве и безопасност на работното място, в съответствие с нормативните уредби, трябва да преминават първоначално и ежегодно обучение. Курсът на обучение, присъствен или дистанционен, е насочен към длъжностни лица, координатори, комитети и групи. Накратко казано , хората , които преминават през дистанционни курсове по ЗБУТ са лицата, които представляват органа по ЗБУТ. Учебната програма е предназначена за придобиване и подобряване на знанията и уменията на специалисти по здраве и безопасност. Новопостъпилите на тази длъжност са задължени да преминат първоначално обучение. За всички останали се провеждат опреснителни ежегодни курсове за актуализиране на професионалните знания и умения, съобразно трудовото законодателство у нас.Отговарящите за организацията на безопасна и здравословна среда изучават специфичните мерки за превенция в определените производствени дейности. Учат се да правят характеристика и преценка на околната среда, според характера на извършваната работа. Да планират мерките за здраве и безопасност, съобразно определеното производство. Най-удачно, професионалното обучение по охрана на труда се провежда дистанционно, без отсъствие от работа. За това дистанционното обучение по ЗБУТ са отговорни работодателите, които са длъжни да го осигурят, с цел подобряване на професионалната квалификация по безопасност. Отговарящите по ЗБУТ се обучават с основите на охраната на труда и начините на нейното обезпечаване. Запознават се с начините на групова и индивидуална защита в съответното предприятие. С обезпечаване здравето и сигурността на работещите при аварийни ситуации. Програмата за обучение е съставена съобразно квалификационните изисквания за изпълнение на задълженията по осигуряване на БЗР. Обучаващите се получават или опресняват необходимите знания за своята практическа дейност по охрана на труда. Запознават се с приетите нови закони по безопасност и здраве на труда в съответствие със законодателните нормативни актове. Още повече се налага такова обучение, ако в съответната фирма или компания са въведени ново оборудване или са се променили технологичните процеси. Лицата, които преминават обучение в специализираните центрове, получават удостоверение за завършения курс. А това са координатори, длъжностни лица, лица за контрол на качеството в строителството,членове на групи и комитети, комисии и други лица, отговарящи за охраната на труда и ЗБУТ.

Continue reading »