Дистанционно обучени на Орган по здраве и безопасност при работа

Дистанционно обучение на Орган по безопасност и здраве при работа

Как да проведем обучението на орган по БЗР        Когато става въпрос за обучение на орган по БЗР, въпросът не е дали, а как точно да го направим така, че всички да са доволни и щастливи от заемането на този пост. Да изберете човек не е достатъчно. Работодателят трябва да положи грижи за неговото обучение така, че той спокойно и компетентно да може да извършва своите задължения. Основна цел на това обучение е да запознае в основи съответните длъжностни лица за всички нормативни изисквания относно здравето и безопасността на труда.      Както виждаме обучението е ключово за постигане на добри резултати. Ето защо е много важно как избираме начина на обучение. Съществуват няколко варианта това да се осъществи във всяка една компания, която е стигнала до етапа на обучение на лице по бзр. В зависимост от големината на фирмата, възможно е да не е реално един човек да изпълнява тази длъжност, а тя да се разделя между двама или повече служители. В този случай много внимателно трябва да се избере вида обучение, за да не се нарушат ключови процеси на работа. Ако все пак мащабът на работа изисква дори повече от две лица по бзр да бъдат избрани и обучени, добре би било да избегнете универсалните варианти и да изберете индивидуална програма специално за вашата фирма. Това ще рече наемането на преподавател, който ще ви посещава на място, ще преподава само на вашите служители и ще взима предвид всяко нещо и условие, което ще определя начина на провеждане на обучението. Този вариант няма минуси, освен един – цената която ще трябва да заплатите за услугата. Индивидуалният подход ще ви струва доста повече, но пък удобството за вас и служителите ви ще е несравнимо.        Естествено съществува и варианта за обучение на място. Тогава просто ще се наложи да освободите служителя си от основния трудов процес за определено времe, докато трае курса. Неудобството е, че служителят ще отсъства и ще има много ангажименти около посещението на този курс. Предимството е, че това е възможно най-евтиния вариант, макар и особено непрактичен.        Третият вариант на избор е онлайн обучението. То е много по-изгодно финансово и едновременно с това удобно за всички, но пък изисква определени знания за работа с компютър и електронни материали, което в много случаи се оказва пречка и непреодолима бариера.         Уверете се, че което и обучение да изберете, служителите ви ще получат качествен курс, който да покрива всички държавни изисквания.

Continue reading »
Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Времетраене на първоначалното обучение на КУТ       Безопасността и здравословната обстановка са от основно значение за всеки вид дейност. Предвидено е на всяко работно място, макар и най-безобидно изглеждащото, да се провеждат инструктажи за реакция при условия, които излизат извън рамките на ежедневното и нормалното. За да се улесни процеса за организиране на здравословна среда на работа е предвидено фирмите да бъдат разделяни условно на малки и по-големи. Естествено във вторите отговорността и задачите са много повече.        Тъй като във фирмите с над петдесет служители вече се събира комитет по условия на труда, а не група, то трябва всички да се съгласува с няколко души, което усложнява нещата откъм време. За да са наясно всички в какво се включват, трябва предварително да им се разясни, че включването в този комитет върви ръка за ръка с обучение. Първоначалното обучение на всеки член от комитета е абсолютно задължително. Такова е и последващото ежегодишно обучение. Времетраенето на първоначалното обучение на КУТ зависи пряко от начина, по който работодателят е решил да процедира. В случай, че обучението се провежда от вътрешен човек, то тогава може да се измисли нещо достатъчно рационално, което да устройва всички участващи страни. Само че напасването между отделните колеги може да удължи значително началната и крайна дата на първоначалното обучение на КУТ.        Минималният хорариум за обучение по безопасност е определен в рамките на тридесет часа. Естествено всеки работи със свой собствен ритъм. Ето защо изборът на обучение, което да се проведе онлайн може значително да съкрати сроковете и да увеличи качеството на воденото обучение. В обстановка на уединение много хора биха се справили по-бързо и по-добре със задачата си. Електронните средства за обучение предоставят възможността да се преглеждат многократно, да се спират и пускат от определено място, и най-вече лекциите могат да се слушат навсякъде и по всяко време. Дори при десет свободни минутки, в почивката или преди лягане може да преговаряте, четете или да си пуснете някой контролен тест.       Въпреки всички улеснения и предложения, работодателят трябва да предвиди месец. Той е нужен за избор, напасване и организиране на комитета на условия на труд. Допълнително дни ще отнеме и изчакването на готовите сертификати и тяхното получаване. Отделно би трябвало да се предвидят няколко дни аванс в случай, че нещо се обърка, а това не е никак невъзможно. Също трябва да се знае, че в процеса на обучение на всеки от членовете може да се случи да размисли и да иска да се откаже. Така че, да имате достатъчно време за реакция само увеличава спокойствието.

Continue reading »
обучение по збут и бзр

Курс първоначално обучение за представители на КУТ

Курс по ЗБУТ за Първоначално обучение за представители на КУТ Комитетът по условия на труд, познат още като КУТ, представлява комисия в рамките на дадено предприятие с не по-малко от петдесет души трудещи се, която разглежда задълбочено предпоставките за безопасност и здраве в дейността на организацията. Запознаването на работниците с тези условия е сред основните задачи на специалистите от този отдел. КУТ е наложен от закона и наброява до 10 човека: еднакъв брой представители на работодателя и на обслужващия персонал. Следователно, броят на членовете може да бъде 4, 6, 8 или 10. След въвеждането на нормативния акт, всяка една компания, отговаряща на посочените по-горе изисквания, е длъжна да сформира комитет и да набере и подготви необходимия брой участници в него. По тази причина е наложително да се проведе първоначално обучение на представители в КУТ (препоръчва се и обучение по ЗБУТ). Тук е удачно да се спомене, че съществуват и ежегодни курсове в областта със задължителен характер, но тази статия е посветена на встъпителните такива. Организираните въвеждащи занимания за бъдещите упълномощени са с предимно теоретична насоченост, като е отделено известно внимание и на практическата част. Обучаващите запознават доста подробно участниците в курса с техните задължения и минимален набор от знания. Обезателно в уроците са включени менажиране на дейностите по обезпечаване на безопасните и здравословни условия на труд, права и задължения на работниците по същите условия, както и вредните за здравето въздействия. Други особено важни компетенции са свързани с опознаването на методите за анализ на опасността в процеса на работа, заболяемостта вследствие на труд и специализираната опека на някои категории от трудещите се. Обичайно освен представянето на тези изисквания обучаващите изясняват голям брой особености на дейността, като посочват примери от работата си. Голяма част от бъдещите специалисти участват и в дистанционен курс по ЗБУТ.  Представителите са облагодетелствани от това, че работодателят трябва да поеме всички разходи по обучението. Доброто функциониране на КУТ е от съществено значение за благоденствието на всяка голяма компания. Висококачественото обучение на представителите е ключова предпоставка за напредък в тази дейност.

Continue reading »