Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Времетраене на първоначалното обучение на КУТ       Безопасността и здравословната обстановка са от основно значение за всеки вид дейност. Предвидено е на всяко работно място, макар и най-безобидно изглеждащото, да се провеждат инструктажи за реакция при условия, които излизат извън рамките на ежедневното и нормалното. За да се улесни процеса за организиране на здравословна среда на работа е предвидено фирмите да бъдат разделяни условно на малки и по-големи. Естествено във вторите отговорността и задачите са много повече.        Тъй като във фирмите с над петдесет служители вече се събира комитет по условия на труда, а не група, то трябва всички да се съгласува с няколко души, което усложнява нещата откъм време. За да са наясно всички в какво се включват, трябва предварително да им се разясни, че включването в този комитет върви ръка за ръка с обучение. Първоначалното обучение на всеки член от комитета е абсолютно задължително. Такова е и последващото ежегодишно обучение. Времетраенето на първоначалното обучение на КУТ зависи пряко от начина, по който работодателят е решил да процедира. В случай, че обучението се провежда от вътрешен човек, то тогава може да се измисли нещо достатъчно рационално, което да устройва всички участващи страни. Само че напасването между отделните колеги може да удължи значително началната и крайна дата на първоначалното обучение на КУТ.        Минималният хорариум за обучение по безопасност е определен в рамките на тридесет часа. Естествено всеки работи със свой собствен ритъм. Ето защо изборът на обучение, което да се проведе онлайн може значително да съкрати сроковете и да увеличи качеството на воденото обучение. В обстановка на уединение много хора биха се справили по-бързо и по-добре със задачата си. Електронните средства за обучение предоставят възможността да се преглеждат многократно, да се спират и пускат от определено място, и най-вече лекциите могат да се слушат навсякъде и по всяко време. Дори при десет свободни минутки, в почивката или преди лягане може да преговаряте, четете или да си пуснете някой контролен тест.       Въпреки всички улеснения и предложения, работодателят трябва да предвиди месец. Той е нужен за избор, напасване и организиране на комитета на условия на труд. Допълнително дни ще отнеме и изчакването на готовите сертификати и тяхното получаване. Отделно би трябвало да се предвидят няколко дни аванс в случай, че нещо се обърка, а това не е никак невъзможно. Също трябва да се знае, че в процеса на обучение на всеки от членовете може да се случи да размисли и да иска да се откаже. Така че, да имате достатъчно време за реакция само увеличава спокойствието.

Continue reading »